Besluit van de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 28 maart 2014, kenmerk 351669-118866-BPZ, houdende regeling van ondervolmacht voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
De Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Volmachtregeling VWS;
Besluit:
Artikel 1
Aan de volgende functionarissen wordt voor hun werkterrein ondervolmacht verleend:
1. de coördinator Inkoop tot maximaal € 100.000 inclusief btw;
2. de centrumhoofden, de stafhoofden, de regiomanagers van de regiokantoren Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s, de Chief Science Officers en de inkopers tot maximaal € 50.000 inclusief btw;
3. de afdelingshoofden en de coördinatoren die inhoudelijk leiding geven aan een opdracht/programma/thema en die expliciet ondervolmacht hebben gekregen van het centrumhoofd om de effectiviteit en efficiëntie van het dagelijks werk te waarborgen, tot een bedrag gelijk aan dat van hun afdelingshoofd: tot maximaal € 25.000 inclusief btw;
4. de decentraal bestellers tot maximaal € 2.500 inclusief btw.
Artikel 2
Het besluit van de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met kenmerk Nr. 26/05 DG MS/pj/eh van 8 februari 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
Voor akkoord,
De Secretaris-Generaal van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht