Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Besluit openstelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied

Uitgebreide informatie
Besluit openstelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied;
Besluit:
Artikel 1
Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied kunnen worden ingediend van 20 mei tot en met 5 juli 1999.
Artikel 2
Voor de in artikel 2 genoemde aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond f 5.000.000,-.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht