Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Besluit openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (primaire landbouw)

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 juli 1997, houdende vaststelling van het de aanvraagperiode en de investeringslijst in het kader van paragraaf 2 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de artikelen 1.3, 6.5, tweede lid, 6.6, eerste lid, 7.1, eerste lid, 7.1, tweede lid, onderdeel d, en 7.3 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;
Besluit:
1.
Aanvragen voor de verlening van een subsidie voor investeringsprojecten als bedoeld in artikel 2.1 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht kunnen worden ingediend:
a. vanaf de datum van inwerkingtreding van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht tot en met 31 december 1997;
b. voor investeringen die zijn vermeld op de investeringslijst die is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
2.
Met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel a, genoemde aanvraagperiode:
a. wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 5.000.000,-;
b. zijn de artikelen 7.4 en 7.5 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht niet van toepassing.
Artikel 2
Het referentie-inkomen, bedoeld in artikel 6.5, tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, bedraagt f 57.000,-.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht