Besluit opheffen van de beperking aan de openbaarheid van inventarisnummer 9107 in het archief van het KdK 1898–1945
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De beperking aan de openbaarheid van het inventarisnummer 9107 in het archief van het Kabinet der Koningin 1898–1945 (toegang 2.02.14) vervalt.
Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,
Gehoord hebbende de voormalig zorgdrager,
Besluit:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 8 december 2014
De
Minister
De algemene rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht