Besluit houdende het opheffen van de beperkingen, gesteld aan de openbaarheid van een aantal archieven van het voormalig Ministerie van Overzeese Rijksdelen en rechtsvoorgangers
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,
Gelet op de Verklaring van Overdracht van 20 oktober 1994 waarbij deze archieven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Nationaal Archief zijn overgedragen en de bijbehorende regeling van de openbaarheid,
Gehoord de Minister van Buitenlandse Zaken,
Besluit:
Artikel 1
De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Nederland – Suriname – Nederlandse Antillen: Serie H, 1951–1956, nummer archiefinventaris 2.10.16, worden opgeheven.
Artikel 2
De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Indonesië 1949–1950, nummer archiefinventaris 2.10.38, worden opgeheven.
Artikel 3
De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Koloniën: Codetelegrammen serie X 1945–1963, nummer archiefinventaris 2.10.36.17, worden opgeheven.
Artikel 4
De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Koloniën: Mailrapporten 1901–1950, nummer archiefinventaris 2.10.36.02, worden opgeheven.
Artikel 5
De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Koloniën: Kopietelegrammen Nederlands Nieuw-Guinea 1949–1961, nummer archiefinventaris 2.10.36.25, worden opgeheven.
Artikel 6
De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Koloniën: Indices kabinet geheim, serie A 1900–1962, nummer archiefinventaris 2.10.36.50, worden opgeheven.
Artikel 7
De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van de archiefbescheiden in het archief van het Ministerie van Koloniën: openbaar verbaal 1901–1953, nummer archiefinventaris 2.10.36.04, worden opgeheven met uitzondering van de beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van de archiefbescheiden die zijn geborgen in de inventarisnummers 4222 tot en met 4227.
Artikel 8
De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Koloniën: Toegangen openbaar verbaal serie AG 1900–1962, nummer archiefinventaris 2.10.36.11, worden opgeheven met uitzondering van de beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van de archiefbescheiden die zijn geborgen in de inventarisnummers 782–787 en 805–809.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 1-9-2015
De
Minister
de algemene rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht