Besluit houdende het opheffen van de beperkingen, gesteld aan de openbaarheid van het archief van het Kabinet der Koningin 1898–1945
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van de archiefbescheiden in de inventarisnummers 8601 t/m 8603, 8632, 8648 t/m 8650, 8661, 8662, 8668B, 8686, 9025, 9035 t/m 9050 en 9079 t/m 9121 van het archief van het Kabinet der Koningin 1898-1945, nummer archiefinventaris 2.02.14 worden opgeheven.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.
Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,
Gelet op de Verklaring van Overbrenging van 9 januari 1992 waarbij het archief van het Kabinet der Koningin over de periode 1940–1944 is overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief,
Gehoord de directeur van het Kabinet van de Koning,
Besluit:
Den Haag, 2 december 2015
De
Minister
de algemene rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht