Besluit opheffing beperking openbaarheid Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten en afwikkelingsbureau, 1941–1956
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De beperking aan de openbaarheid van inventarisnummers 1918-4823 in het archief Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten en afwikkelingsbureau, 1941–1956, toegang 2.13.137, wordt ten aanzien van het P-dossier betreffende een persoon opgeheven, indien, ten genoege van de beheerder van het Nationaal Archief, de algemene rijksarchivaris, is aangetoond dat deze persoon is overleden.
Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,
Gelet op het besluit van de Minister van Defensie van 14 oktober 2010 (Stcrt. 2010, 16741),
Gehoord de Minister van Defensie,
Besluit:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 14 november 2013
De
minister
De algemene rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht