Besluit opheffing beperkingen gesteld aan openbaarheid archief Sociaal-Economische Raad 1950–1979
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De beperking aan de openbaarheid van alle inventarisnummers in het archief Sociaal-Economische Raad 1950–1979 (nummer archieftoegang 2.06.064) wordt opgeheven.
Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995;
Gelet op de Verklaring van overbrenging van 5 juli 1988, houdende de beperking van de openbaarheid van het archief van de Sociaal-Economische Raad (1950–1979);
Gehoord hebbende de Algemeen Secretaris van de SER;
Besluit:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 29 oktober 2015
De
Minister
De algemene rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht