Besluit opheffing beperkingen openbaarheid archief Rapportage Indonesië
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De beperking aan de openbaarheid van het archief Ministerie van Koloniën: Rapportage Indonesië 1945–1950, toegang 2.10.29, wordt opgeheven.
Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995;
Gelet op de verklaring van overdracht van 13 september 1994 en de daarbij behorende regeling van de openbaarheid;
Gehoord de Minister van Buitenlandse Zaken;
Besluit:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 9 oktober 2014
De
Minister
De algemene rijksarchivaris a.i.,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht