Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers archief CG Singapore
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De beperking aan de openbaarheid van de inventarisnummers 196, 201 en 202 in het archief Consulaat-Generaal Singapore 1945–1954 (2.05.297) wordt opgeheven.
Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995;
Gelet op het besluit houdende de beperking van de openbaarheid van het archief van het consulaat-generaal te Singapore van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 mei 2008 (Staatscourant 2008, nummer 139);
Gehoord hebbende de Minister van Buitenlandse Zaken;
Besluit:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 9 oktober 2014
De
Minister
De algemene rijksarchivaris a.i.,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht