Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers archief Commissariaat Indische Zaken
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De beperking aan de openbaarheid van de inventarisnummers 2139, 2638, 2653, 2738, 2739, 2787, 2791, 3307, 3323, 3324, 3406, 3424 en 3736–3740 in het archief Ministerie van Buitenlandse Zaken/Commissariaat Indische Zaken (1980–1950), toegang 2.10.49 wordt opgeheven.
Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,
Gelet op de verklaring van overdracht van 13 september 1994 en de daarbij behorende regeling van de openbaarheid,
Gehoord hebbende de Minister van Buitenlandse Zaken,
Besluit:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 9 oktober 2014
De
Minister
De algemene rijksarchivaris a.i.,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht