Besluit van de Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap van 30 maart 2009, nr. DCE/10571, houdende de opheffing van het College voor de archeologische kwaliteit
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Besluit:
Artikel 1
Het Besluit houdende instelling van een College voor de archeologische kwaliteit van 26 september 2001, nr. WJZ/2001/35117 (8124), Stcrt. 2001, 190, van 2 oktober 2001, wordt ingetrokken.
1.
De archiefbescheiden van het College, bedoeld in artikel I, die betrekking hebben op de werkzaamheden van de toetsingscommissie van het College worden, in weerwil van artikel 9 van het in artikel I bedoelde besluit, overgebracht naar de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.
2.
De overige archiefbescheiden van het College worden, in weerwil van artikel 9 van het in artikel I bedoelde besluit, overgedragen aan de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht