Let op. Deze wet is vervallen op 23 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op 22 januari 2014.

Besluit opheffing Landelijk Platform voor de beroepen in het onderwijs

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2010, nr. DL/254435, houdende de opheffing van het Landelijk Platform voor de beroepen in het onderwijs
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Besluit:
Artikel I
Het Landelijk Platform voor beroepen in het onderwijs wordt opgeheven.
Artikel II
Het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 maart 2005 houdende instelling van het Landelijk Platform voor de beroepen in het onderwijs (Stcrt. 2005, 99) wordt ingetrokken.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien de Staatscourant waar deze regeling in wordt geplaatst verschijnt na 31 december 2010, dan treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht