Besluit opheffing openbaarheid archiefbescheiden toegang nummer 2.03.01
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De beperking aan de openbaarheid van de archiefbescheiden beschreven onder inventarisnummer 12356 uit het archief Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP) Kabinet Minister-President, 1924–1979, toegang nummer 2.03.01, wordt opgeheven.
Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet,
Gelet op het besluit van de Minister-President van 10 februari 2003 (Stcrt 2003, 42),
Gehoord de Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Besluit:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 8 maart 2013
De
minister
De algemene rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht