Besluit opheffing openbaarheid enige inventarisnummers archief Directe Verre Oosten
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De beperking aan de openbaarheid van de inventarisnummers 1–15, 17, 19–22, 24–29, 31–67, 69, 77–105, 111–121, 127–146, 148–165, 168–172, 174–230, 232, 233, 235–309 en 311–595 in het archief Ministerie van Buitenlandse Zaken/Directie Verre Oosten 1944–1940, toegang 2.05.52 wordt opgeheven.
Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995;
Gelet op de verklaring van overdracht van 18 augustus 1998 en de daarbij behorende regeling van de openbaarheid;
Gehoord hebbende de Minister van Buitenlandse Zaken;
Besluit:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 9 oktober 2014
De
Minister
De algemene rijksarchivaris a.i.,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht