Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2011, KO/2011/23241, tot opname in het Register buitenlandse kinderopvang
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 1.48 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
Besluit:
Artikel 1
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 1.48, vierde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bekend dat hij in het register buitenlandse kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48 van vernoemde wet, de in de bijlage van dit besluit genoemde kinderopvangvoorzieningen in het register buitenlandse kinderopvang heeft opgenomen.
Het register zoals vastgesteld bij besluit van 1 oktober 2006 en gepubliceerd in Staatscourant 2006, nr. 211 wordt ingetrokken en vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage .
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van het moment van publicatie van dit besluit in de Staatscourant.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Den Haag, 15 december 2011
De
Minister
Directeur Kinderopvang.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht