Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juli 2012, nr. KO/2012/11089, tot opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 1.48, vierde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang bekend in de Staatscourant. In de toelichting bij artikel 13 van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2011, nr. 22774, die op 1 januari 2012 in werking is getreden, is aangekondigd dat de kinderopvangvoorzieningen buiten de EU, de EER of Zwitserland die in het register buitenlandse kinderopvang zijn opgenomen, per 1 juli 2012 uit dit register worden verwijderd.
Ten opzichte van de vorige publicatie van opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang , zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2012, nr. 6980, zijn de in de bijlage opgenomen kinderopvangvoorzieningen opgenomen in of verwijderd uit het register buitenlandse kinderopvang.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie van dit besluit in de Staatscourant.
Gelet op artikel 1.48 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
Besluit:
Dit besluit zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Hoogachtend,
De
Minister
Directeur Kinderopvang.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht