Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juli 2014, 2014-0000068186, tot Opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 1.48, vierde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zoals dat artikel tot 1 januari 2014 luidde opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang van een buiten Nederland gevestigd kindcentrum, gastouderopvang of gastouderbureau bekend in de Staatscourant.
Ten opzichte van de vorige publicatie van opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang , zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2013, nr. 28433, zijn de in de bijlage opgenomen kinderopvangvoorzieningen toegevoegd aan het register buitenlandse kinderopvang en daarmee gelijkgesteld met een in Nederland gevestigd kindcentrum, gastouderopvang of gastouderbureau.
Gelet op artikel 1.48 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
Besluit:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie van dit besluit in de Staatscourant.
Dit besluit zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht