Let op. Deze wet is vervallen op 25 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 24 april 2007.

Besluit opschorting subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Azië-faciliteit voor China)

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 2 februari 2007, nr. DAO-055/07, tot opschorting van subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op de artikelen 6 en 10 van het Subsidiebesluit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Besluit:
Artikel 1
Tot een door de Minister te bepalen datum zal geen subsidie worden verleend op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China).
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht