Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit opschorting subsidieverlening Programma Bilaterale Samenwerking met Indonesië

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 17 december 2004, nr. DAO-1043, tot opschorting van subsidieverlening in het kader van het Programma Bilaterale Samenwerking met Indonesië
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Besluit:
Artikel I
Tot een nader door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking te bepalen datum zal geen subsidieverlening plaatsvinden op grond van artikel 1.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Programma Bilaterale Samenwerking met Indonesië, zoals omschreven in het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 29 april 2003 , nr. DAO-0236-03, tot vaststelling van beleidsvoornemens en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De voor Ontwikkelingssamenwerking ,
Minister
voor deze:
de
plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht