Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit opschorting toepassing Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 3 augustus 2011, nr. DJZ/BR/0855-011, tot opschorting van de toepassing van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 9.1 en 9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Besluit:
Artikel 1
In afwijking van de artikelen 2, 4, 6 en 7 van het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 september 2010, nr. DVL-0657/2010, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) wordt met ingang van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2012 geen subsidie verleend op grond van de artikelen 9.1 en 9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking op aanvragen na 1 mei 2011. De voor dit tijdvak voorziene aanvraagrondes en het niet verleende deel van het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2 van het besluit van 30 september 2010, vervallen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Directeur-generaal Internationale Samenwerking.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht