Let op. Deze wet is vervallen op 30 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 29 juli 2011.

Besluit Organisatiestructuur Ministerie van Algemene Zaken 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 9 februari 2010, nr. 3517048, houdende de organisatiestructuur van het Ministerie van Algemene Zaken
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Besluit:
Artikel 1
Het Ministerie van Algemene Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:
a. het Kabinet Minister-President;
b. het Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst;
c. de Dienst Publiek en Communicatie;
d. het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringbeleid;
e. de Centrale Stafdiensten bestaande uit de Centrale Afdeling Personeel en Organisatie, de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken, de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement en de Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken.
1.
In te stellen een Kabinet Minister-President.
2.
Het Kabinet Minister-President staat onder leiding van de secretaris-generaal.
1.
Er is een Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst.
2.
Het Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst ressorteert rechtstreeks onder de secretaris-generaal.
3.
Het Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst staat onder leiding van de directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst.
1.
Er is een Dienst Publiek en Communicatie.
2.
De Dienst Publiek en Communicatie ressorteert, met inachtneming van het Besluit van 29 april 2009, nr. 3431832, rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal.
3.
De Dienst Publiek en Communicatie staat onder leiding van de directeur Dienst Publiek en Communicatie.
1.
Er is een Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
2.
Het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ressorteert rechtstreeks onder de secretaris-generaal.
3.
Het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid staat onder leiding van de secretaris/directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Artikel 6
De volgende Centrale Stafdiensten ressorteren rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal:
a. een Centrale Afdeling Personeel en Organisatie, onder leiding van het hoofd van de Centrale Afdeling Personeel en Organisatie;
b. een Centrale Afdeling Facilitaire Zaken, onder leiding van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken;
c. een Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement, onder leiding van het hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement;
d. een Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken, onder leiding van de directeur van de Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken.
Artikel 7
Het Besluit Organisatiestructuur Ministerie van Algemene Zaken van 1 juli 2002 wordt ingetrokken.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 april 2009.
Artikel 9
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit Organisatiestructuur Ministerie van Algemene Zaken 2009’.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de in dit besluit genoemde functionarissen, de secretaris van het Departementaal Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad.
De
Minister-President
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht