Let op. Deze wet is vervallen op 11 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 10 maart 2010.

Besluit organisatorische inrichting Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Organisatiebesluit AIVD)

Uitgebreide informatie
Besluit organisatorische inrichting Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Organisatiebesluit AIVD) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Gelet op artikel 12 van het Organisatiebesluit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Besluit:

Paragraaf 1. Toepassingsbereik

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit heeft betrekking op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, genoemd in het Organisatiebesluit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.

Paragraaf 2 Dienstonderdelen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 2:1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Democratische Rechtsorde bestaat uit de volgende onderdelen:-
de directeur;-
het directiebureau;-
de afdeling Beleid en Expertise;-
de teams.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 2:2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Staatsveiligheid bestaat uit de volgende onderdelen:-
de directeur;-
het directiebureau;-
de afdeling Beleid en Expertise;-
de teams.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 2:3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Beveiliging bestaat uit de volgende onderdelen:-
de directeur;-
het directiebureau;-
de afdeling Beleid en Expertise;-
de afdeling Beveiligingsbevordering;-
de afdeling Veiligheidsonderzoeken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 2:4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen bestaat uit de volgende onderdelen:-
de directeur;-
het directiebureau;-
de afdeling Speciale Operaties;-
de afdeling Techniek;-
de afdeling Operationele Opdrachten;-
de afdeling Open Bronnen Informatie;-
de afdeling Buitenlandse Relaties.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 2:5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende onderdelen:-
de directeur;-
het directiebureau;-
het Bureau Kwaliteitsmanagement;-
de afdeling Personeelszaken;-
de afdeling Financiën en Economie;-
de afdeling Informatie en Organisatie;-
de afdeling Facilitair Bedrijf;-
de afdeling Interne Veiligheid;-
de afdeling Registratie, Documentatie en Archief.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 2:6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Strategie en Juridische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:-
de directeur;-
het directiebureau;-
de afdeling Kabinet en Juridische Aangelegenheden;-
de afdeling Strategie, Planning en Coördinatie;-
de afdeling Interne en Externe Betrekkingen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 2:7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Inlichtingen Buitenland bestaat uit de volgende onderdelen:-
de directeur;-
het directiebureau;-
de afdeling Beleid en Expertise;-
de regioteams.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 2:8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging bestaat uit de volgende onderdelen:-
het hoofd;-
een directiebureau;-
de afdelingen A,B en C..3Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.

Paragraaf 3. Beheer

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 3:1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
1.
Het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is verantwoordelijk voor het beheer en de terinzagelegging van dit besluit.
2.
Het beheer geschiedt met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.
Artikel 3:2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal en geschiedt op voordracht van het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 4:1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 mei 2002.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Artikel 4:2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatorische inrichting Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Organisatiebesluit AIVD).Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de ,
secretaris-generaal
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3625, datum inwerkingtreding 11-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2009.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Toepassingsbereik
+ Paragraaf 2 Dienstonderdelen
+ Paragraaf 3. Beheer
+ Paragraaf 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht