Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2003.

Besluit overgangsjaar Schiphol

Uitgebreide informatie
Besluit overgangsjaar Schiphol
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 8.23 van de Wet luchtvaart;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet:
de Wet luchtvaart;
b. besluit:
het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;
c. gebruiksjaar:
de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet en het besluit tot 1 november 2003;
d. informatiedocument:
het rapport `Informatie ten behoeve van overgangsregeling voor de periode van 20 februari tot en met 31 oktober 2003 (tweede deel van het gebruiksjaar 2003)' van de NV Luchthaven Schiphol van 26 november 2002.
Artikel 2
[Wijzigt het besluit.]
Artikel 3
In de periode waarin de Aalsmeerbaan vanwege groot onderhoud niet beschikbaar is, geldt in afwijking van artikel 2 dat het gebruik van de Zwanenburgbaan niet verboden is van 23:00 tot 6:00 uur.
Artikel 4
[Wijzigt het besluit.]
Artikel 5
[Wijzigt het besluit.]
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 8 van de wet en het besluit en vervalt met ingang van 1 november 2003.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht