Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2017. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2017.

Besluit parkeerschijf

Uitgebreide informatie
Besluit parkeerschijf
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 13, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 25, tweede lid, van het RVV 1990;
Besluit:
Artikel 1
Als model van de parkeerschijf wordt vastgesteld het in de bijlage bij dit besluit opgenomen model.
Artikel 2
Met een parkeerschijf als bedoeld in deze regeling worden gelijkgesteld parkeerschijven die voldoen aan de eisen voor gebruik in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel in een staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Nederland bindt.
Artikel 3
De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 1991, nr RVR 103386, Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 202), houdende voorschriften met betrekking tot parkeerschijven, wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit parkeerschijf.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 15 december 1997
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht