Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit privacyreglementen N.S.I.S. en Sirene

Uitgebreide informatie
Besluit privacyreglementen N.S.I.S. en Sirene
De minister van Justitie,
Overwegende dat het gewenst is ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer regels te stellen omtrent de inrichting en het gebruik van de Politieregisters en Vreemdelingenregistraties van het N.S.I.S en het bureau Sirene en daarbij de doelmatige werking van deze registratie te bevorderen;
Gelet op de overeenkomst ten uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controle aan de gemeenschappelijke grenzen (Trb. 1990, 145), de Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) en de Wet Politieregistratie (Stb. 1990, 414);
Gehoord de Registratiekamer (advies van 18 april 1994, nr. 94/02-03.H.01) en de Officier van Justitie (advies van 23 januari 1994, nr. 5B/94/102);
Besluit:
Artikel 1
Vast te stellen en voor een ieder ter inzage te leggen bij de Centrale Recherche Informatiedienst, de volgende in de bijlage bij dit besluit opgenomen reglementen;
a) het Reglement Politieregisters N.S.I.S.
b) het Reglement Vreemdelingenregistratie N.S.I.S.
c) het Reglement Politieregister Sirene
d) het Reglement Vreemdelingenregistratie Sirene
Artikel 2
Dit besluit te publiceren in de Nederlandse Staatscourant en omtrent het besluit mededeling te doen in het Algemeen Politieblad.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 14 mei 1994.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘besluit privacyreglementen N.S.I.S. en Sirene’.
's-Gravenhage, 28 april 1994
De van Justitie ,
minister
namens deze,
het
hoofd van de Directie Politie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht