Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2009.

Besluit programma MobiliteitsManagement 2004

Uitgebreide informatie
Besluit programma MobiliteitsManagement 2004
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2 van de Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. regeling: Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat ;
b. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;
c. commissie: Adviescommissie MobiliteitsManagement.
Artikel 2
Als programma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de regeling, wordt vastgesteld het Programma MobiliteitsManagement 2004, dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
De commissie, bedoeld in artikel 3 van het Besluit Programma Mobiliteitsmanagement 2003, heeft mede tot taak de Minister op verzoek te adviseren over aanvragen om subsidieverlening op grond van het Programma MobiliteitsManagement 2004 .
Artikel 4
De Minister stuurt de aanvragen die naar zijn oordeel voldoen aan artikel 3 van de regeling in samenhang met het Programma Mobiliteitsmanagement 2004 om advies aan de commissie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit programma MobiliteitsManagement 2004.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht