Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit provisie kredietbemiddeling

Uitgebreide informatie
1.
Artikel 2 geldt niet voor niet-doorlopende krediettransacties, welke zijn afgesloten voor het tijdstip van in werking treden van dit besluit.
2.
De provisie-overeenkomst, bedoeld in hoofdstuk II, dient tevens te gelden voor doorlopende krediettransacties, welke zijn afgesloten voor het tijdstip van in werking treden van dit besluit.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.
Artikel 11
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit provisie kredietbemiddeling.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Provisie-overeenkomsten
+ Hoofdstuk III. Wijze van uitbetaling
- Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht