Besluit Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute van toepassing te verklaren (onderstations 25kV)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2, eerste lid, onder b, van de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute (Stcrt. 1996, 189);
Gelet op het feit dat in de aanbiedingsbrief van Trac├ębesluit Betuweroute (vastgesteld op 26 november 1996) aan de Tweede Kamer op 29 november 1996 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 22 589, nr. 113) is aangegeven dat inmiddels is besloten tot toepassing van 25 kV-tractie en energievoorziening op de Betuweroute,
Besluit de volgende regeling vast te stellen:
Artikel 1
De Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute is van toepassing op de onherroepelijke bestemmingsplannen `Landelijk Gebied 1997' gemeente Papendrecht, `Betuweroute Gemeente Tiel' en `Betuweroute Gemeente Zevenaar', voor zover het betreft de maatregelvlakken km 7,50 - km 7,55, km 60,40 - km 60,45 en km 103,83 - km 103,89 ten behoeve van de plaatsing van een 25 kV onderstation voor de tractie- en energievoorziening op de Betuweroute in deze gemeenten, voor zover deze bestemmingsplannen rechtens onaantastbaar zijn.
1.
Deze Regeling wordt met de Toelichting in de Staatscourant geplaatst.
2.
Deze Regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat zij in de Staatscourant bekend is gemaakt.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht