Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Besluit reglement BPS-politieregisters rijkspolitie

Uitgebreide informatie
Besluit reglement BPS-politieregisters rijkspolitie
De Minister van Justitie,
Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414);
handelende na overleg met het openbaar ministerie en de burgemeesters van de gemeentes zonder gemeentepolitie;
gehoord de Registratiekamer over de artikelen 6, tweede lid, en 11, zesde lid;
Besluit:
I.
Het in de bijlage bij dit besluit opgenomen reglement vast te stellen.
II.
Het reglement BPS-politieregisters rijkspolitie zal ter inzage worden gelegd bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Justitie, de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie en bij de districtsbureaus van de districten der Rijkspolitie die werken met het bedrijfsprocessensysteem "Gronings model".
IV.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad. Het kan worden aangehaald als "besluit reglement BPS-politieregisters rijkspolitie" en treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit is gepubliceerd.
's-Gravenhage, 3 januari 1992
De voornoemd,
Minister
Namens de Minister,
Het
Hoofd van de Directie Politie
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht