Let op. Deze wet is vervallen op 25 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 24 september 2008.

Besluit rekenregels i.o.a.w. en i.o.a.z. overheveling opslagpremies

Uitgebreide informatie
Rekenregels i.o.a.w. en i.o.a.z. overheveling opslagpremies
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op: artikel 10, derde lid van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281); artikel 77, vierde lid, van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies (Stb. 1989, 127); artikel IV, derde lid, en artikel V, derde lid, van het Besluit aanpassing inkomensbesluit i.o.a.w. overheveling opslagpremies (Stb. 1989, 575) en van het Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAZ overheveling opslagpremies (Stb. 1989, 574);
Besluit:
Artikel 1
Het bedrag bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies is 2,10 procent van de uitkering.
Artikel 2
Het bedrag bedoeld in artikel 77, eerste lid, onderscheidenlijk in het tweede lid, onderdeel a, van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies is 2,15 procent van de uitkering onderscheidenlijk van de som van de uitkering krachtens de Werkloosheidswet en de toeslag krachtens de Toeslagenwet .
1.
Het bedrag in artikel IV, tweede lid, van het Besluit aanpassing inkomensbesluit i.o.a.w. overheveling opslagpremies is 2,10 procent van het inkomen.
2.
Het bedrag bedoeld in artikel V, eerste lid, van het in het eerste lid genoemde besluit is 2,15 procent van het inkomen.
1.
Het bedrag bedoeld in artikel IV, tweede lid, van het Besluit aanpassing inkomensbesluit i.o.a.z. overheveling opslagpremies is 2,10 procent van het inkomen.
2.
Het bedrag bedoeld in artikel V, eerste lid, van het in het eerste lid genoemde besluit is 2,15 procent van het inkomen.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1990.
Artikel 6
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit rekenregels i.o.a.w. en i.o.a.z. overheveling opslagpremies.
, 19 januari 1990
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht