Besluit rente geconsigneerde gelden 2009
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 9 van de Wet op de consignatie van gelden, Wet van 27 augustus 1980 (Stbl. 473).
Besluit:
I. de rente, bedoeld in artikel 9, tweede lid en artikel 13 van genoemde Wet voor het jaar 2009 vast te stellen op 1,06% per jaar.
II. Het hierna volgende te doen opnemen in een van de Nederlandse Staatscouranten, verschijnende in de maand januari 2009.
Rente van geconsigneerde gelden.
De Minister van Financiën brengt ter algemene kennis dat hij de rente, welke als gevolg van artikel 9 en artikel 13 van de Wet van 27 augustus 1980 (Stbl. 473), betaald wordt bij uitkering van de in artikel 9, eerste lid bedoelde geconsigneerde geldsommen voor het jaar 2009 heeft vastgesteld op 1,06% per jaar.
De
Minister
Directeur
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht