Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 mei 2015 tot routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden opgeslagen in het informatiesysteem Marjolein (Substitutiebesluit Marjolein)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Over te gaan tot routinematige, digitale vervanging van papieren archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen en die voor vernietiging in aanmerking komen, en:
Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;
Besluit:
a. die:
1°. deel uitmaken van zaken en werkprocessen van VWS; en
2°. zijn ontvangen of opgemaakt vanaf 18 maart 2013 of zullen worden ontvangen of opgemaakt na de inwerkingtreding van dit besluit; en
3°. in het informatiesysteem Marjolein zijn of worden opgeslagen;
b. volgens de specificaties, vastgelegd in de bijlage Handboek substitutie VWS behorende bij dit besluit;
c. overeenkomstig de eisen, opgenomen in artikel 26b van de Archiefregeling (Stcrt. 2012, nr. 26238, 17 december 2012).
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht