Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 juni 2014, nr. 493871, houdende sluiting van overige zittingsplaatsen van gerechtshoven in de zin van artikel 21b, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie (Besluit sluiting overige zittingsplaatsen gerechtshoven)
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 21b, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;
Gehoord de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder overige zittingsplaatsen: de zittingsplaatsen die op grond van artikel CVI van de Wet herziening gerechtelijke kaart zijn aangemerkt als zittingsplaatsen die krachtens artikel 21b, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie door de Minister van Veiligheid en Justitie zijn aangewezen.
Artikel 2
De aanwijzing van de volgende overige zittingsplaatsen wordt met ingang van 1 juli 2014 beëindigd:
Gerechtshof Amsterdam:
Den Helder, Hilversum, Hoorn
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:
Deventer, Harderwijk, Tiel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch:
Heerlen, Venlo
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 16 juni 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht