Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2012-2016

Uitgebreide informatie
Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 11 juli 2011, nr. ICE-171/2011, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2012–2016)
De minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 8.1, onder b en c, en 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Besluit:
Artikel 1
Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 8.1, onder b en c, en 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van Cultuur en Ontwikkeling geldt voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 een subsidieplafond van € 17.500.000,–.
Artikel 2
Het besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 1 april 2010, nr. ICE-081/10, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2010–2012) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2017.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
minister
de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht