Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 december 2014, MinBuZa-2014.710580, tot vaststelling van subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds Veiligheid en Rechtsorde 2015)
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006,
Besluit:
Artikel 1
Voor subsidieverlening op grond van artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het thema veiligheid en rechtsorde, omschreven in de brief van 21 mei 2012 van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer over het speerpunt veiligheid en rechtsorde 1 , geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 voor de financiering van activiteiten ten behoeve van het creëren van vredesdividend, de ontwikkeling van een legitieme en capabele overheid en de bevordering van inclusieve politieke processen een subsidieplafond van € 0,00.
Artikel 2
Voor subsidieverlening op grond van artikel 5.1 in het kader van het thema veiligheid en rechtsorde geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 voor de financiering van activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van de rechtsstaat een subsidieplafond van € 2 miljoen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2016.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De 1
Kamerstukken II 2011/12, 32 605, nr. 94.
Minister
De Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht