Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2015.

Besluit subsidieprogramma wereldwijd werken met water

Uitgebreide informatie
Besluit houdende vaststelling van het Subsidieprogramma Wereldwijd werken met water
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat;
Besluit:
Artikel 1
Als subsidieprogramma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat, wordt vastgesteld het Subsidieprogramma Wereldwijd werken met water dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 1a
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieprogramma wereldwijd werken met water.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 15 juli 2015, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor de vervaldatum zijn verleend.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht