Let op. Deze wet is vervallen op 30 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 29 juli 2011.

Besluit taak DG RVD Ministerie van Algemene Zaken

Uitgebreide informatie
Besluit taak DG RVD Ministerie van Algemene Zaken
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Besluit:
Artikel 1
Het Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst is belast met de volgende taken:
1. Het geven van voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, over het publieke optreden van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en over het Ministerie van Algemene Zaken, met inbegrip van:
a. woordvoering kabinetsbeleid en Minister-President, Minister van Algemene Zaken;
b. publicitaire voorbereiding en begeleiding van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken bij inkomende en uitgaande bezoeken, werkbezoeken en publieke optredens;
c. advisering ten behoeve van het publieke optreden van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken;
d. verzorging interne informatievoorziening ten behoeve van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en ambtelijke departementsleiding;
e. woordvoering (in)formateur tijdens kabinetsformatie;
f. afstemming en coördinatie van actuele perscontacten;
g. verzorging interne communicatie binnen het Ministerie van Algemene Zaken.
2. Het geven van voorlichting over het Koninklijk Huis zoals geregeld in het Koninklijk Besluit van 13 december 1965 (Stb. 1965, 554) en het ministerieel besluit van 21 december 1965, met inbegrip van:
a. advisering van leden van het Koninklijk Huis inzake publiciteitsaangelegenheden door de Directeur-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst;
b. voorbereiding en uitvoering van de berichtgeving betreffende het Koninklijk Huis;
c. publicitaire ondersteuning en begeleiding van de leden van het Koninklijk Huis.
3. Het coördineren, adviseren en faciliteren inzake interdepartementaal overheidsvoorlichtings- en communicatiebeleid, met inbegrip van:
a. voorzitterschap en secretariaat van de Voorlichtingsraad;
b. levering van beleidsmatige bijdragen aan de ontwikkeling van het strategisch overheidsvoorlichtings- en communicatiebeleid;
c. fungeren als budgethouder en gedelegeerd opdrachtgever voor de uitvoering van het interdepartementale communicatiebeleid en voor het beheer van de gemeenschappelijke infrastructuur en faciliteiten;
d. ondersteuning ten behoeve van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken bij algemene vraagstukken over de overheidscommunicatie.
Artikel 2
Artikel 6 van het Besluit van 20 september 2000, nr. 00F391710 , houdende een nadere vaststelling van de organisatie en taakverdeling van het Ministerie van Algemene Zaken, vervalt.
Artikel 3
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2002.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald als `Besluit taak DG RVD Ministerie van Algemene Zaken'.
De
Minister-President
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht