Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Besluit territoriale indeling brandweer- en GHOR-regio's

Uitgebreide informatie
Besluit van 18 mei 2004 tot vaststelling van de regio-indeling van gemeenten met betrekking tot taken in het kader van de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Besluit territoriale indeling brandweer- en GHOR-regio's)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 september 2003, nr. EB/2003/78447, in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;
De Raad van State gehoord (advies van 4 december 2003, nr. W04.03.0404/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 mei 2004, nr. EB2003/88867;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De verdeling van gemeenten in regio's, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Brandweerwet 1985, is overeenkomstig de verdeling in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
[Wijzigt dit besluit.]
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit territoriale indeling brandweer- en GHOR-regio's.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 mei 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de achtste juni 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht