Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2004. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2004.

Besluit tijdelijke bestuurlijke voorziening Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Uitgebreide informatie
Besluit van 27 maart 2001, houdende tijdelijke bestuurlijke voorziening Arbeidsvoorzieningsorganisatie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 februari 2001, nr. AM/ARV/01/10734;
Gelet op artikel 90, tweede lid, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996;
De Raad van State gehoord (advies van 1 maart 2001, no. W12.01.0093/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 maart 2001, nr. AM/ARV/01/20768;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Definitie
In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Arbeidsvoorzieningswet 1996 .
1.
In afwijking van artikel 17, eerste lid, van de wet bestaat het Centraal Bestuur uit één lid.
2.
In afwijking van de artikelen 17, derde tot en met zesde lid, en 18 van de wet benoemt Onze Minister tot de datum waarop artikel 90, tweede lid, van de wet vervalt, het lid van het Centraal Bestuur en stelt Onze Minister in afwijking van de artikelen 19 en 87 van de wet zijn rechtspositie vast.
3.
In afwijking van artikel 21 van de wetkan het lid van het Centraal Bestuur in plaats van bij koninklijk besluit door Onze Minister te allen tijde worden ontslagen.
4.
Artikel 22 van de wet is niet van toepassing.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2001 en vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 maart 2001
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste maart 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definitie
Artikel 2. Centraal Bestuur
Artikel 3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht