Besluit van 6 december 2007, houdende tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 juni 2007, nr. WJZ 7070387;
Gelet op artikel 29, derde lid, van de Mededingingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 16 juli 2007, nr. W10.07.0176/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 3 december 2007, nr. WJZ 7142467;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Bij concentraties waarbij ten minste twee van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar met het verlenen van zorg, als bedoeld in het tweede lid, ieder afzonderlijk een omzet hebben behaald van meer dan € 5 500 000, worden de bedragen, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Mededingingswet , als volgt verlaagd:
a. het bedrag van € 150.000.000 wordt verlaagd tot € 55 000 000;
b. het bedrag van € 30 000 000 wordt verlaagd tot € 10 000 000.
2.
Als zorg, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt:
c. het schoonhouden van de woonruimte, het schoonhouden van kleding en huishoudlinnen behorende tot het huishouden van de cliënt en het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de verzorging van de cliënt, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 .
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en vervalt met ingang van 1 januari 2018.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 december 2007
De Minister van Economische Zaken ,
Uitgegeven de negentiende december 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht