Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2007.

Besluit toepassing Ziektewet ten aanzien van partieel leerplichtige werknemers

Uitgebreide informatie
Besluit van 12 december 1972, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de Ziektewet
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 24 oktober 1972, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V., nr. 54806;
Gelet op artikel 87, eerste lid, van de Ziektewet;
De Raad van State gehoord (advies van 8 november 1972, no. 15);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 30 november 1972, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V., no. 55.424;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan, onder goedkeuring van Onze Minister, bijzondere regelen stellen met betrekking tot de toepassing van de Ziektewet ten aanzien van werknemers, die op grond van de bepalingen van de Leerplichtwet 1969 partieel leerplichtig zijn.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 augustus 1971.
Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 12 december 1972
De Staatssecretaris van Sociale Zaken,
Uitgegeven de achttiende januari 1973.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht