Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit toepassingverklaring artikel 9 en 11 Veewet

Uitgebreide informatie
Besluit van 29 december 1988, houdende van toepassingverklaring van de artikelen 9 en 11 van de Veewet op de wering en bestrijding van de ziekte van Aujeszky alsmede wijziging van het Besluit entstoffen voor dieren
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 23 augustus 1988, nr. J.8055A, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Overwegende, dat het wenselijk is voorschriften te geven tot wering en bestrijding van de ziekte van Aujeszky;
Gelet op de artikelen 11 en 48 van de Veewet ( Stb. 1920, 153);
Gehoord het Landbouwschap, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland;
De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1988, no. W11.88.0469A);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 21 december 1988, nr. J. 88/11858, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De artikelen 9 en 11 van de Veewet ( Stb. 1920, 153) zijn van toepassing op de wering en bestrijding van de ziekte van Aujeszky.
Artikel 2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking zes maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 29 december 1988
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de eenendertigste januari 1989
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht