Besluit van 16 juli 1965, tot regeling van het valschermspringen uit zich in de lucht bevindende militaire luchtvaartuigen
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 5 april 1965, Directie juridische zaken, afdeling wetgeving en publiekrecht, nr. 202.620/9 U;
Gelet op artikel 62, derde lid en artikel 76, eerste lid onder f van de Luchtvaartwet ( Stb. 1958, 47);
De Raad van State gehoord (advies van 19 mei 1965, nr. 80);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 2 juli 1965, nr. 202.620/10 A;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister van Defensie valschermen te gebruiken voor het verlaten van een zich in de lucht bevindend militair luchtvaartuig.
2.
Aan de vergunning, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorschriften worden verbonden.
Artikel 2
Overtreding van het bepaalde in artikel 1 of van de voorschriften krachtens artikel 1 is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 62, derde lid, van de Luchtvaartwet ( Stb. 1958, 47).
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Het Loo, 16 juli 1965
De Minister van Defensie a.i.,
Uitgegeven de zevende september 1965.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht