Besluit van 19 december 2000 tot verlenging van de vrijstelling accijns voor de binnenvaart
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 14 november 2000, nr. WV2000/775 M, directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;
Gelet op artikel XIV van de Wet van 17 december 1998, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (Stb. 725) en artikel 37c van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 7 december 2000, nr. W06.00.0526/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 14 december 2000, nr. WV2000/842U, directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel II
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 december 2000
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht