Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit vaststelling aantal leden Raad voor de rechtspraak

Uitgebreide informatie
Besluit van 27 juni 2011, houdende vaststelling van het aantal leden van de Raad voor de rechtspraak (Besluit vaststelling aantal leden Raad voor de rechtspraak)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 6 juni 2011, nr. 5699042/11/6;
Gelet op artikel 84, tweede lid, tweede volzin, van de Wet op de rechterlijke organisatie;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2011, nr. W03.11.0215/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2011, nr. 5700314/11/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het aantal leden van de Raad voor de rechtspraak bedraagt vier.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel Z, onder 1, van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling aantal leden Raad voor de rechtspraak.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 27 juni 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de negenentwintigste juni 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht