Besluit van 17 augustus 1974, tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 8 juli 1974, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 336/674, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen;
De Raad van State gehoord (advies van 24 juli 1974, nr. 8);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 12 augustus 1974, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 378/674, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het bedrag, dat ingevolge artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen bij het indienen van een aanvraag om een vergunning voor het houden van een winkelweekaktie moet worden betaald aan de Kamer van Koophandel, wordt vastgesteld op f 50,-.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip bedoeld in artikel III, eerste lid, van de Wet van 2 juli 1974 (Stb. 441) tot wijziging van de Wet op de kansspelen .
Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Porto Ercole, 17 augustus 1974
De Minister van Justitie,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Uitgegeven de twee├źntwintigste augustus 1974.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht