Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2007.

Besluit vaststelling bedragen ex artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 december 1994, houdende vaststelling van de bedragen genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 1994, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal voor Algemene beleidsaangelegenheden, Directie Algemeen Economisch en Inkomensbeleid, nr. ABA/AEI/IB/94/1665;
Gelet op artikel 14, vijfde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
Gezien het advies van de Sociaal Economische Raad (advies van 18 november 1994);
De Raad van State gehoord (advies van 12 december 1994, nr. W12.94.0706);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 1994, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Algemeen Economisch en Inkomensbeleid, nr. ABA/AEI/IB/94/1931.
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a , b en c van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 1995 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a. f 2163,20
b. f 499,20
c. f 99,84
Artikel 2
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a , b en c van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 1995 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a. f 2163,20
b. f 499,20
c. f 99,84
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 19 december 1994
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtentwintigste december 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht