Besluit van 6 april 2011, houdende vaststelling van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt ter uitvoering van de artikelen 1359, 1399 en 1400 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 februari 2011, nr. 5685150/11/6, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
Gelet op de artikelen 1359, 1399 en 1400 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 maart 2011, nr. W03.11.0031/11;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 30 maart 2011, nr. 5690961/11/6, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De schadevergoeding die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd uit hoofde van artikel 1359 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is beperkt tot een bedrag van 19 rekeneenheden per kilogram, zulks behoudens het bepaalde in artikel 1359 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.
1.
De schadevergoeding die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd uit hoofde van artikel 1399, eerste lid, juncto artikel 1393 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is beperkt tot 113.100 rekeneenheden per reiziger.
2.
De schadevergoeding die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd uit hoofde van artikel 1399, tweede lid, juncto artikel 1393 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is beperkt tot een bedrag van 113.100 rekeneenheden per reiziger, zulks behoudens het bepaalde in artikel 1399 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.
1.
De schadevergoeding die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd uit hoofde van artikel 1400, eerste lid, juncto artikel 1396 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is beperkt tot een bedrag van 4.694 rekeneenheden per reiziger.
2.
De schadevergoeding die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd uit hoofde van artikel 1400, tweede lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is beperkt tot een bedrag van 1.131 rekeneenheden per reiziger, zulks behoudens het bepaalde in artikel 1400 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 6 april 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Uitgegeven de negenentwintigste april 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht