Besluit van 31 januari 1997 tot vaststelling van de maximale termijn gedurende welke subsidie aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen wordt gegeven voor de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 21 november 1996, nr. 591892/96/6;
Gelet op artikel 15, derde lid, van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen;
De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1996, nr. W03.96.0548);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 27 januari 1997, nr. 601556/97/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
De termijn, bedoeld in artikel 15, derde lid, eerste volzin, van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen wordt vastgesteld op ten hoogste vijftien jaren, te rekenen van 1 januari 1997.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 31 januari 1997
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de dertiende februari 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht